Huisregels

Huisregels

Als praktijk vinden wij het van groot belang dat u als patiënt weet waar u bij ons aan toe bent. De meeste huisregels spreken voor zich, echter vragen wij u deze door te nemen zodat er geen misverstanden ontstaan.

Afspraken

Om u zo efficiënt en optimaal mogelijk te kunnen behandelen wordt er een vastomlijnde tijdspanne van behandeling met u afgesproken. Wij werken alleen met behandelingen op afspraak. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt of 48 uur van te voren worden geannuleerd. Wij reserveren deze tijd speciaal voor u  en daarom vragen wij u om op tijd bij de afspraak aanwezig te zijn.

Het is in uw eigen belang om controles na te komen, op deze manier kunnen wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig ontdekt worden. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het falen in opmerkzaamheid van de tandarts.

Indien wij u langer dan 2 jaar niet voor controle zien, sturen wij u een brief met het verzoek contact met ons op te nemen. Vernemen wij daarop niets van u, dan zullen wij u als patiënt uitschrijven.

pijnklachten/spoedgevallen

Wanneer u in de ochtend tussen 8:00 en 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u waar mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan zullen wij ons best doen u dezelfde dag te helpen, maar wij kunnen dat helaas niet garanderen.

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of deze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u deze uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch af te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Onze agenda’s zijn opgedeeld in blokken van 5 minuten en wij hanteren een boetebeleid van € 5,- per 5 minuten, een minimum van € 15, –

Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Afspraakherinnering

Wij sturen u een bevestiging van de afspraak per mail en een aantal dagen van te voren een herinnering. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zal gaan.

U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.

Betalingen

Wij werken met factoringbedrijf Payt.

Wat betekent dit voor u? In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Payt. Na het verstrijken van de 14 dagen betalingstermijn, behouden wij het recht om uw volgende afspraak/afspraken te annuleren. Na de volledige betaling kunt u weer een nieuwe afspraak maken.

Wijziging in gegevens

U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw gegevens (denk aan o.a. verhuizing, telefoonnummer, emailadres of veranderen verzekeraar) aan ons door te geven. Om u goed te kunnen behandelen is het uitermate belangrijk om te weten hoe het met uw gezondheid is gesteld. Daarom is het ook erg belangrijk dat u wijzigingen in uw gezondheid of het gebruik van medicijnen aan ons doorgeeft. Deze kunt u doorgeven per brief of e-mail.

Uw eigendommen

U dient zelf over uw eigendommen te waken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Diefstal, vernieling, agressie en ongewenst gedrag

In onze praktijk zijn beveiligingscamera’s aanwezig in de openbare ruimtes voor de veiligheid van zowel u, als patiënt, als van onze medewerkers. Bij diefstal, vernieling, en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag te allen tijde een melding maken bij de politie.

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen per mail . In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts en/of praktijkmanager genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Aangesloten bij